Íslandsbærinn Old Farm
Akureyri Airport is 7 km away. 
Kaffi Kú coffee cow is a coffee house 6 km away https://kaffiku.is/
The center of Akureyri and the Menningarhúsið Hof information center 12 km away https://www.mak.is/en
Húsavík 85 km. away 
Geosea in Húsavík 86 km away  https://www.geosea.is/en
Goðafoss 44 km. 
Mývatn 88 km.
Mývatn Nature Baths 96 km away https://myvatnnaturebaths.is